logo architectenbureau joris gijsenberg

architectuur


de Vlaamse architectenorganisatie www.nav.be
site van de Orde van Architecten www.ordevanarchitecten.be

wetgeving


site van Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening met bouwwetgeving www.ruimtelijkeordening.be
geografische beleidsinformatie www.gisvlaanderen.be/geo-vlaanderen
atlas van woonuitbreidingsgebieden www.vlaanderen.be/wugatlas
site van de Vlaamse Overheid ivm. monumentenzorg www.onroerenderfgoed.be
site van de Vlaamse Overheid ivm. bouwen (renovatiepremie, …) www.bouwenenwonen.be
Federaal Ministerie van Sociale Zaken (nazicht registratie aannemers, …) www.socialsecurity.be
site van de Koninklijke Federatie van het Belgische notariaat www.notaris.be

energie


informatie omtrent energiebesparende maatregelen en energiepremies www.energiesparen.be
vergelijkingssite energieleveranciers www.vreg.be

algemene bouwinfo


algemene bouwsite www.notaris.be
algemene bouwsite www.ikgabouwen.be
algemene bouwsite www.habitos.be

allerlei


site van de Vlaamse illustratoren (oa. echtgenote Hilde Jacobs) www.vlaamse-illustratoren.com
eigentijdse b&b te Outgaarden www.lepicurie.be