logo architectenbureau joris gijsenberg

projectaanpak architectenbureau joris gijsenberg


Het architectenbureau kiest voor een integrale aanpank van elke opdracht (klein of groot) waarbij volgende fasen centraal staan: analyse - ontwerp - uitvoering.

Analyse
Om een opdracht te doorgronden en een duidelijke analyse te kunnen maken, vinden er met de opdrachtgever verschillende gesprekken plaats waarbij deze het programma en budget formuleert. Het formuleren van het programma is geen evidentie, het inzicht hierin groeit tijdens het bouwproces. Het is dan ook de taak van de architect om de wensen en behoeften mee te vertalen naar een programma en ze hierin te verfijnen.
Het budget wordt overlopen en prioriteiten worden vastgelegd.
De nodige gegevens betreffende stedenbouwkundige voorwaarden, nutsvoorzieningen, stabiliteit van de ondergrond, financiering, ..., worden na overleg met de verschillende diensten verzameld.

Ontwerp
Op basis van de analyse van de opdracht wordt een globaal concept ontwikkeld dat als onderlegger gaat fungeren voor het ontwerp.
De voorontwerpen worden op basis van de besprekingen met de opdrachtgever steeds verder geoptimaliseerd en uitgepuurd om zo tot de ultieme synthese te komen: het definitieve ontwerp. Elk ontwerpproces wordt dan ook gekenmerkt door een grote interactie in de samenwerking tussen de opdrachtgever en de architect.
Van bij het eerste voorontwerp wordt het ontwerp gelinkt aan een gedetailleerde raming die zo opgesteld is dat de impact van wijzigingen in het ontwerp of de materiaalkeuze direct duidelijk wordt. De raming vormt een instrument in het nemen van beslissingen in de ontwerp- en in de uitvoeringsfase.

Uitvoering
Elk project wordt technisch in detail uitgewerkt, zowel op het gebied van stabiliteit, techniek als afwerking. Dit in de vorm van uitgewerkte lastenboeken, meetstaten, uitvoeringsplannen en uitvoeringsdetails. Een goed eindresultaat qua vormgeving kan niet zonder een doorgedreven detaillering. De basis hiervan wordt gevormd door de samenwerking met een studiebureau, eigen opleiding, navorming en research en de nodige materiaalkennis.
De architect zorgt tijdens de uitvoering voor een integrale projectcoƶrdinatie: aanschrijven van aannemers, prijsvergelijkingen, planning van de verschillende actoren, nauwgezette controle op de uitvoering (met neerslag ervan in bouwverslagen), nazicht vorderstaten, opleveringen, ... .