logo architectenbureau joris gijsenberg

ontwerpvisie architectenbureau joris gijsenberg


De ontwerpvisie van het architectenbureau steunt op een aantal peilers: ruimtelijkheid - functionaliteit - duurzaamheid.

Ruimtelijkheid
Een omgeving, een gebouw met de nodige ruimtelijkheid nodigt zijn bewoners en/of gebruikers uit om zich creatief te ontwikkelen en te ontplooien. Men breekt zijn afgebakende grenzen open en nieuwe mogelijkheden worden ontdekt en uitgetest.

Functionaliteit
Een functionele logica biedt de nodige structuur en houvast binnen een creatief proces dat het wonen en leven zijn.

Duurzaamheid
De materialen die voorgesteld en aangewend worden, worden steeds getoetst op hun duurzaamheid. Duurzaamheid heeft hier niet alleen betrekking op de milieu-impact op korte termijn (productieproces, grondstoffen) maar ook op de levensduur ervan. Dit kan immers een grote financiƫle impact hebben op langere termijn.
Nieuwe materialen en technieken worden vanuit eenzelfde kritisch oogpunt onderzocht vooraleer ze toegepast worden.